HomeTrainingAanbod trainingenPersoonlijke coaching

Persoonlijke coaching

groei organisatie copy

Wanneer je echt stappen wilt maken in de ontwikkeling van jouw vaardigheden en technieken Motiverende Gespreksvoering, kan je gebruik maken van individuele coaching. Zo kan je aan de slag met precies datgene wat voor jou van belang is.

 

Coaching Motiverende Gespreksvoering vindt face-to-face plaats en kan mogelijk ondersteunt worden door telefonische coachingsessies.

De werkwijze bepaal je aan de hand van jouw leervragen en leersituatie.

Coaching wordt versterkt door een coachingsschaal die gebruikt wordt bij Motiverende gespreksvoering, de BECCI.

Tijd: Een coachingssessie duurt minimaal 2 uur. € 95,- exclusief BTW per uur. 

 

Ga naar boven