HomeTrainingAccreditatie

Wat is accreditatie?

Accreditatie is het beoordelen van de kwaliteit van nascholing. Aan de hand van de standaardvoorwaarden en gebruikmakend van de inhoudelijke deskundigheid van commissieleden, worden de aanvragen kritisch beoordeeld. Wanneer nodig worden trainingen bezocht (visitatie). 'Geaccrediteerd' wil dus zeggen: een inhoudelijk goede training. Ook kan er sprake zijn van instellingsaccreditatie, dan wordt er niet gekeken naar één training, maar naar alle trainingen en het kwaliteitsbeleid van een instelling. 

 

Accreditatiepunten.

In bepaalde beroepsgroepen voldoen professionals aan de in de beroepsgroep opgestelde standaard wanneer periodiek voldoende uren aan deskundigheidsbevordering besteed worden. Deze uren worden omgezet in te behalen accreditatiepunten. Door het volgen van geaccrediteerde trainingen, opleidingen of congressen: die dus zijn gekeurd en van voldoende niveau bevonden door een onafhankelijke accreditatiecommissie, kunnen accreditatiepunten verkregen worden.  

 

Overzicht (sub)specialismen.

Hieronder tref je een overzicht van de (sub)specialismen waarvoor onze trainingen geaccrediteerd zijn of waarvoor accreditatie aangevraagd kan worden.

 1. Werkgroep Moleculaire Diagnostiek van Infectieziekten (WMDI)
 2. Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
  • Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
  • Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
  • Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)
  • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
  • Forensisch Medisch Genootschap (FMG)
  • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
  • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
  • Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA)
  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
  • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV).
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
  • Nederlandse Vereniging voor Pathologie
  • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
  • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
  • Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
  • Profielregister Artsen Beleid & Advies
  • Sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging van Infectieziekten (VIZ)
  • Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
  • Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (VwAwT)
  • Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen (VIA)
  • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)
  • Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
  • Vereniging voor Sportgeneeskunde
 3. Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Verpleegkundig specialistacutezorg bij somatische aandoeningen
  • Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
  • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  • Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  • Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

 

Formal education will make you a living; self-education will make you a fortune. / Jim Rohn

Buitenplaats Amerongen

Al onze trainingen en VIPdagen vinden plaats op de prachtige locatie Buitenplaats Amerongen.

Navigatie

Buitenplaats Amerongen
Drostestraat 12
3958 BK Amerongen
T 0343 45 56 90

www.buitenplaatsamerongen.nl

Parkeren

Gratis parkeren op eigen terrein.

Routebeschrijving

Hier vind je de routebeschrijving per auto en openbaar vervoer.

Van maandag t/m vrijdag is er een gratis shuttleservice vanaf NS station Maarn voor zakelijke gasten van Buitenplaats Amerongen. Wanneer je daags tevoren contact met hen opneemt, zorgen zij dat je vanaf station Maarn wordt opgehaald. Vanzelfsprekend brengen zij jou en je medereisgenoten na afloop van de bijeenkomst weer terug. Wanneer je later arriveert of eerder weg gaat, kan je gebruik maken van de busverbindingen (zie routebeschrijving) óf kunnen zij een taxi (voor eigen rekening) voor je reserveren van/naar diverse treinstations.

Ga naar boven