HomeTrainingwat is Motiverende Gespreksvoering

Op dit moment wordt Motiverende Gespreksvoering in meer dan 20 verschillende werkvelden en op uiteenlopende problemen toegepast.

Motiverende Gespreksvoering is:

motivation

  • Een doelgerichte gespreksmethode, waarbij de persoonlijke motivatie van de cliënt om te veranderen wordt versterkt door het verkennen en vergroten van ambivalentie;
  • Een gespreksmethode waarbij de focus ligt op het willen begrijpen van de cliënt en het aansluiten op het referentiekader van de cliënt in relatie tot een bepaald probleem en het bijbehorende gedrag.

 

Er is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat motiverende gespreksvoering een bewezen effectieve gespreksmethode is. 

De kern van de gespreksmethodiek is het bij de cliënt/ gesprekspartner ontlokken van uitspraken over veranderen. Dit wordt verandertaal genoemd. Het gaat hier om zelfmotiverende uitspraken van de cliënt gerelateerd aan diens erkenning en bewustzijn van het probleem, de nadelen van het laten voortbestaan van het probleem en de eigen redenen en waargenomen voordelen om te veranderen.

 

Motiverende Gespreksvoering is effectief als kortdurende interventie of in combinatie met andere behandelmethodieken. Daarnaast heeft Motiverende Gespreksvoering zich nuttig bewezen voor Managers en Coaches.

Motiverende Gespreksvoering is daarbij het meest effectief als er sprake is van een  aanpak waarbij een duidelijk veranderingsdoel aangegeven kan worden. Een doel ten aanzien waarvan de cliënt dubbele, gemengde gevoelens heeft.

 

People's behavior makes sense if you think about it in terms of their goals, needs, and motives. / Thomas Mann

Ga naar boven