HomeOver onsOver de trainers/acteur

Chris van den Brink

Chris van den Brink

Wie ben ik?

Ik ben Verpleegkundig Specialist GGz en Systeemtherapeut i.o. maar bovenal ben ik gegrepen door Motivational Interviewing. Sinds 2006 ben ik 

Trainer Motivational Interviewing, getraind in Kaapstad (Zuid Afrika), in de officiële Train de Trainer van MINT (internationaal netwerk van MI trainers).Ik ben al jaren lang op zoek naar het antwoord op het mysterie ‘Wat beweegt mensen, waardoor raken ze gemotiveerd en wat is eigenlijk motivatie?’ 

De zoektocht begon in mijn werk met mensen met een eetstoornis. Via een omweg (ik werkte bij Justitie en Reclassering) ben ik weer terug op mijn oude vakgebied: de GGz, met mensen met eetstoornissen als doelgroep. Alle werkvelden hebben me meer en meer geleerd in voornoemde zoektocht. Motivational Interviewing is hierbij altijd de rode draad geweest. Vanuit respect voor ambivalentie en niet in de rol van expert. En dat doe ik met volle overtuiging.

 

Specialisaties: BIG geregistreerd, psychologie, training, coaching, Motiverende Gespreksvoering, counseling, psychiatrie, programma management, verpleegkundig specialisme, rehabilitatie, verandermanagement. 

Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigenMede auteur Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen / ISBN: 9789035228603

Dit unieke Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen is bij uitstek een handreiking bij de verpleegkundige diagnostiek, mogelijke interventies en de bejegening van mensen met psychiatrische problemen. Daarnaast biedt het een grondig overzicht van de kenmerken en behandelingsaspecten van de belangrijkste psychiatrische stoornissen.

Aan dit boek werkte een breed gezelschap van vooraanstaande specialisten op medisch, psychiatrisch, psychotherapeutisch en verpleegkundig terrein mee. De inhoudelijke redactie voor dit boek was in handen van drie gespecialiseerde verpleegkundigen en twee psychiaters.

 View Chris van den Brink's profile on LinkedIn

Het Consultatiehuis is aangesloten bij MINTned

 

Marjan van der Endt

Marjan van der Endt

Wie ben ik?

Ik ben Marjan van der Endt. Vanuit mijn achtergrond als hulpverlener ( in verschillende sectoren) ben ik het trainers en coachingsvak ingestapt. Naast het maken van veel vlieguren en te leren in de praktijk heb ik diverse opleidingen gevolgd om mij verder als trainer en coach te bekwamen. 

Iedere dag is weer een dag vol leermomenten maar dan moet je ze wel willen en durven zien! Daar geloof ik in: leren door successen en door tegenslagen. Zoals iedereen heb ik ook zelf zowel de tegenslagen als successen mogen ervaren. Ik heb geprobeerd daar mijn leerervaringen uit te halen en mezelf te ontwikkelen. De successen en tegenslagen te gebruiken als spiegel om naar mijzelf te kijken

Mijn stijl als coach/trainer is persoonlijk en empatisch. De relatie met de ander vormt de basis. Van daaruit werk ik doelgericht, durf ik kritisch te zijn en de ander te raken zonder daarbij zwaar op de hand te worden maar ook met humor en luchtigheid. Ik daag mensen uit naar zichzelf te kijken, belemmerende patronen te ontdekken en in beweging te komen tot ontwikkeling, verandering en groei.

 

Specialisaties: persoonlijke ontwikkeling, communicatietechnieken (waaronder feedback geven/ontvangen, luistervaardigheden, effectief aansluiten),  burn-out, stress, (werk)relatieproblemen,  teamcoaching verandermanagement en teamontwikkeling.

View Chris van den Brink's profile on LinkedIn

St!R


Marjan is aangesloten bij 
St!r | Keurm

 

 

 

Motiverendegespreksvoering.com is onderdeel van Het Consultatiehuis en maakt wanneer nodig gebruik van zelfstandig en vooraf zorgvuldig geselecteerde trainers, waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten.

 

Casper Gimbrère

 Casper Gimbrère - trainingsacteurIk werk voor Het Consultatiehuis/ motiverendegespreksvoering.com als vaste trainingsacteur. Naast het reguliere trainingsacteurschap ben ik toneel-, film-, televisie-, en stemacteur.

Vanuit mijn achtergrond, heb ik ervaren dat spel een effectief en actief leermiddel is als het gaat om communicatie en training. Ik sta in dienst van de trainee, de trainer en de training. Aansluiten zie ik als essentieel onderdeel van mijn rol als trainingsacteur.

Van groot belang is een veilige omgeving, waarin trainees hun vaardigheden kunnen oefenen en hun grenzen kunnen verkennen. In de betrokken samenwerking met de trainer en trainee, werken we samen aan het creëren van die veilige omgeving. In mijn spel ben ik realistisch, authentiek, creatief, afwisselend, concreet en duidelijk. Ik hou ervan om mensen te motiveren en uit te dagen om mee te gaan in het spel.


Het oefenen van vaardigheden met een trainingsacteur heeft de volgende voordelen: 

  • Het oefenen wordt effectiever, waardoor er is minder tijd nodig is om hetzelfde resultaat te boeken;
  • Het maakt het oefenen meer werkelijkheidsgetrouw;
  • Het vergroot de effectiviteit van de feedback;
  • De trainer kan sturen op gewenst gedrag - zowel ‘gewenst’ als ‘ongewenst’;
  • Een trainingsacteur zet natuurgetrouw verschillende persoonlijkheden neer;
  • Een trainingsacteur kan vanuit verschillende emoties te reageren.

motiverende gespreksvoering, communicatietraining

Ga naar boven