HomeVIPdagVIPdag Motiverende Gespreksvoering

VIPdag Motiverende Gespreksvoering

De VIPdag Motiverende Gespreksvoering is er in twee soorten:

 • 14 Receptie terras Stallen met gastenDeel 1: Met deze opleidingsvorm zal je zowel begrip als inzicht verwerven in de spirit en theorie van Motiverende Gespreksvoering. Ook kan je in jouw dagelijkse praktijk deze stijl van werken uit proberen. Door het gratis telefoonconsult dat deel uitmaakt van het VIPdag-pakket, krijg je de kans om de opgedane kennis ook werkelijk toe te passen. Deze VIPdag is een ontzettend goede start om echt aan de slag te gaan met MI en het daarna met oefening en verdere training uit te bouwen en te onderhouden.

   

 • Deel 2 is voor professionals die ruim voldoende kennis hebben van de theorie van Motiverende Gespreksvoering en dit ook enige tijd in de praktijk toegepast hebben. Doordat het accent van deze training ligt op het oefenen van praktijksituaties, het analyseren van demonstraties en het analyseren van praktijkopnames zal je jouw vaardigheden op een hoger peil brengen. Een deel van deze dag gaat over verdieping en een deel gaat over nieuwe kennis en vaardigheden. Het gratis consult 4 weken na de door jou gevolgde VIPdag, geeft extra impuls tot werkelijk toepassen van het geleerde in de praktijk.

Zowel dag 1 als dag 2 staan in het teken van een intensieve training motiverende gespreksvoering. In beide dagen wordt uitvoerig stilgestaan bij en geoefend met de SPIRIT. Om je in te schrijven voor dag 2 is eerdere gevolgde training door een MINT-trainer vereist.

 

Werkdoelen VIPdag Motiverende Gespreksvoering 1:

 • Deelnemers maken kennis met Motivational Interviewing.
 • Deelnemers leren in korte oefeningen bewust te worden van reparatiereflexen. 
 • Deelnemers leren in oefening bewust te worden van persoonlijke invloed op gesprekken.
 • Deelnemers herinterpreteren het begrip Motivatie
 • Deelnemers maken kennis met het eerste proces in MI: engaging
 • Deelnemers oefenen met verschillende MI technieken;
 • Deelnemers maken kennis met het begrip ambivalentie;
 • Deelnemers ontlokken ambivalentie en leren deze herkennen.

 

Werkdoelen VIPdag Motiverende Gesprekvoering 2.

 • Deelnemers maken nader kennis met het begrip ambivalentie;
 • Deelnemers leren ambivalentie verder te onderzoeken;
 • Deelnemers leren vanuit het bewerken van ambivalentie en weerstand minder oplossingen en adviezen te gebruiken in gesprek en dus efficiënter te counselen;
 • Deelnemers leren de veranderkant van ambivalentie herkennen;
 • Deelnemers leren de verandertaal te ontlokken;
 • Deelnemers leren deze verandertaal te bewerken en te versterken;
 • Deelnemers leren de verandertaal te bewerken naar commitmenttaal;
 • Deelnemers brengen casuïstiek in om uit te werken met motiverende gespreksvoering;
 • Deelnemers zijn in staat om de borging van hun gespreksvoering voor de toekomst te beschrijven.

Motiverende Gespreksvoering is geen trucje of een vast protocol. Het is een combinatie van een houding, luistertechnieken, gesprekstechnieken en gidsen. Omdat we uit onderzoek weten dat je alleen door te oefenen alle facetten van MI echt in de vingers krijgt, gaan we dat tijdens de training ook veel doen.

 

De VIPdag Motiverende Gespreksvoering is een inspirerende en intensieve training motiverende gespreksvoering in een stimulerende omgeving, voor minimaal 3 en maximaal 6 personen.  Tijd: 09.30 uur - 20.00 uur. Inclusief diner.

Communication is a skill that you can learn. It's like riding a bicycle or typing. If you're willing to work at it, you can rapidly improve the quality of evry part of your life. / Brian Tracy

training motiverende gespreksvoering mint

training motiverende gespreksvoering mint

Ga naar boven